I Denne Artikkelen:

Forretningstransaksjoner blir ikke alltid lettet gjennom kontantsalg. Bedrifter stoler ofte på å utstede kreditt til kunder for å selge sine produkt (er). Begrepet "kredittsalg" kan derfor lett defineres som salg hvor det ikke gjøres penger på kjøpstidspunktet, noe som resulterer i en kundefordring for et selskap. Derfor er årlig kreditt salg de totale fakturerte fordringene for en rapportert 12 måneders periode.
Når det er beregnet, er mengden årlig kredittalg oppført i inntektsdelen av en resultatregnskap. Ved å følge denne veiledningen vil du lære hvordan selskaper beregner årlig kredittsalg.

Hvordan å beregne årlig kreditt salg

Skritt

Først oppgi alle dine fakturaer i løpet av en 12 måneders periode fra alle kilder for å bestemme ditt totale brutto salg, inkludert kontanter og kreditt-salg.

Skritt

Fradrag kontantomsetningen mottatt over en 12 måneders periode fra det totale brutto salgsbeløpet.

Skritt

Undersøk de resterende pengene som er skylt til et selskap gjennom den angitte tidsperioden. Den bør samsvare med summen av alle kredittfakturaer for 12 måneder og illustrerer årlig kredittalg.

Skritt

Overfør det beregnede årlige kredittsalgsbeløpet til inntektsdelen av en inntektserklæring.


Video: Bradley swipes den sanne kostnaden for kredittkort