I Denne Artikkelen:

En livrente er en hvilken som helst type investering eller betaling hvor en investor betaler eller mottar penger i faste intervaller. Mengden penger en person mottar er normalt konstant over livrentenes levetid. Det er mulig å ta den fremtidige verdien av livrenten og bestemme hvor mye betalinger som trengs. For eksempel ønsker en investor å investere penger hvert år de neste 20 årene for sin pensjon. På den tiden han går tilbake, vil han ha $ 100.000 fra kontoen. Han kan tjene 4 prosent rente på kontoen.

Hvordan å beregne livrente kontantstrømmer: investor

Skritt

Skriv ned tidsrammen, den kjente renten og ønsket fremtidig verdi av livrenten. I eksemplet er begrepet 20 år, renten er 4 prosent, og investor ønsker $ 100.000.

Skritt

Beregn termen og renten ved å bruke en fremtidig verdi av et livrentebord, tilgjengelig online på GetObjects.com eller StudyFinance.com. I eksemplet bruker du 20 år med 4 prosent interesse. Den fremtidige verdien av en annuitetsfaktor er 29,7781.

Skritt

Del den fremtidige verdien du vil ha ved fremtidig verdi av en annuitetsfaktor. I eksemplet er $ 100 000 delt med 29,7781 tilsvarer $ 3,358.18. Derfor, for å ha $ 100.000 på 20 år, må investor spare $ 3,358.18 i året.


Video: