I Denne Artikkelen:

Arizona statens inntektsskattesatser er relativt lave, men staten betaler høyere inntekter til høyere priser. For å gjøre dette anvender det et progressivt system med marginalskattebeslag, som gir høyere skattesatser på inntekt som overstiger lovbestemte grenser.

Hvordan beregne Arizona State Income Tax: income

Arizona har et progressivt inntektsskattesystem.

Finn ut din Arizona State Income Tax

Skritt

Har din W-2 resultatregnskap, levert av din arbeidsgiver, tilgjengelig når du setter deg ned for å beregne din Arizona statsskatt. Hvis du er selvstendig næringsdrivende eller eier av en bedrift, bestemmer du inntekten fra storboksen og andre poster du beholder. Vær nøyaktig og ærlig.

Skritt

Legg opp all inntekt du har mottatt i løpet av året fra alle kilder - arbeid, gevinster, investeringer, arv, premier, stipend og stipend.

Skritt

Sum skatteavdrag som du kvalifiserer for. Alle har et grunnleggende føderalt fradrag, men du kan kvalifisere for andre, avhengig av situasjonen din. Dette gjelder spesielt for bedriftseiere og tilhenger av avhengige.

Skritt

Trekk det totale beløpet av dine skattefradrag fra din årlige inntekt. Resten er din skattepliktig inntekt.

Skritt

Bestem marginal skattesatsen. Den laveste individuelle skattesatsen, som gjelder for skattepliktige inntekter på $ 10 000 og lavere, er 2,59 prosent. For høyere inntekter gjelder marginalskattesatser som følger: For inntekter fra $ 10.001 til $ 25.000, er marginalrenten 2,88 prosent; for inntekter fra $ 25,001 til $ 50,000, marginalrenten er 3,36 prosent; for inntekter fra $ 50,001 til $ 150,000, marginalrenten er 4,24 prosent, og skattepliktig inntekt på over $ 150.000 er gjenstand for en skatt på 4,54 prosent. Matginal skattesatser gjelder bare for en del av inntekten din - 3.36 prosent rente gjelder for eksempel kun den delen av inntekten fra $ 50,001 til $ 150,000.

Skritt

Beregn din skatt ved først å bestemme din marginal skattesats. Hvis din skattepliktige inntekt er $ 10 000, for eksempel, er skattesatsen 2,59 prosent, og du skylder $ 259. Hvis inntekten din er $ 15 000, er din marginale skattesats 2,88 prosent. Det betyr at din skatt er 2,59 prosent av de første $ 10.000 ($ 259) pluss 2,88 prosent av de neste $ 5000 ($ 144), eller $ 403. Hvis din skattepliktig inntekt er nøyaktig $ 25 000, er din skatt $ 691, som er 2,59 prosent av $ 10 000 pluss 2,88 prosent av $ 15 000. Hvis din skattepliktig inntekt er $ 33 000, er din marginalskattesats 3,36 prosent, noe som betyr at du betaler 3,36 prosent av $ 8 000 - beløpet din inntekt overstiger $ 25 000 - PLUS $ 691, skatten på $ 25 000, for totalt $ 959,80.


Video: Universal Basic Income Explained – Free Money for Everybody? UBI