I Denne Artikkelen:

John Maynard Keynes opprettet forbruksformelen for å vise forholdet mellom disponibel inntekt og det totale forbruket bruker. Formelen er C = A + MD. Det vil si at C (forbruksutgifter) er lik A (autonomt forbruk) lagt til produktet av M (marginal tilbøyelighet til forbruk) og D (sann disponibel inntekt). Keynes 'formel er en stift i forbrukerøkonomi.

Slik beregner du autonom forbruk: forbruk

Dagligvarer regninger er en komponent av autonomt forbruk.

Skritt

Bestem hvilke av dine regelmessige regninger som er avgjørende. Dette er regninger som må betales selv om du var arbeidsløs, for eksempel leie, verktøy og dagligvarer. Ikke inkludere ikke-vesentlige regninger for ting som mobiltelefoner, livsforsikring eller sykeforsikring.

Skritt

Bestem minimumsbeløpet du kan betale mot disse regningene.

Hvis du for eksempel snakker vann og elektrisitet, bestemmer du de minste bruksregningene du kan motta. Hvis du kjøpte mindre mengder billigere mat, må du bestemme den minste dagligvarerregningen du måtte betale.

Skritt

Legg til disse minste, essensielle regningene sammen. Dette er ditt autonome forbruk - minimum forbruk som vil fortsette å eksistere selv om du var arbeidsløs.


Video: The Choice is Ours (2016) Official Full Version