I Denne Artikkelen:

Inflasjonshastigheten måler det beløpet som prisen på en vare eller varer øker over tid. Inflasjonsraten kan måles med hensyn til et bestemt produkt, for eksempel bensin, eller økonomien som helhet. Hvis du måler inflasjonsraten over en periode på flere år, kan du finne gjennomsnittlig årlig rente. Å vite gjennomsnittlig årlig rente kan være gunstig slik at du kan sammenligne avkastningen av andre investeringer til inflasjonsraten.

Slik beregner du gjennomsnittlig årlig inflasjonsfrekvens: prisen

Skritt

Del prisen på slutten av den angitte perioden fra prisen i begynnelsen av perioden. For eksempel, hvis du ønsket å beregne gjennomsnittlig prisvekst for bensin over en femårsperiode, og prisen hoppet fra $ 1,30 i begynnelsen til $ 2,50 på slutten, ville du dele $ 2,50 med $ 1,30 for å få 1.923.

Skritt

Del 1 med antall år inflasjonen fant sted over. I dette eksemplet vil du dele 1 med 5 for å få 0,2.

Skritt

Øk trinn 1-resultatet til kraften i trinn 2. I dette eksempelet øker du 1,923 til 0,2 effekten for å få 1.139723049.

Skritt

Trekk 1 fra trinn 3-resultatet for å finne den gjennomsnittlige årlige inflasjonshastigheten uttrykt som desimal. I dette eksemplet vil du trekke 1 fra 1.139723049 for å få 0,19723049.

Skritt

Multipliser gjennomsnittlig årlig inflasjonsrate med 100 for å konvertere til en prosentandel. I dette eksemplet vil du multiplisere 0.139723049 med 100 for å finne den gjennomsnittlige inflasjonshastigheten til å være om lag 13,97 prosent per år.


Video: