I Denne Artikkelen:

Et grunnpunkt er den minste økningen som brukes til å oppgi obligasjonsrenter eller andre rentesatser. Sett på en annen måte, et grunnpunkt er det minste beløpet som kursen kan endre. Ett basispunkt er en hundre prosent av 1 prosent. Finanspersonell bruker grunnlag for klarhet. For eksempel, hvis du sier en 8 prosent rente steg med 2 prosent, er det ikke klart om du mener den nye prisen er 8,16 prosent eller 10 prosent. Hvis du sier at kursen gikk opp 16 poeng, er betydningen klar.

Prosent, Begrepet rabatt

Renteendringer beregnes ofte ved hjelp av basispoeng.

Grunnpunktsberegninger

Beregn antall grunnpoeng i en rente ved å multiplisere prosentandelen med 100. For eksempel er en renteøkning på 0,50 prosent multiplisert med 100 lik 50 basispoeng. Hvis du vil gå i den andre retningen og konvertere basispoeng til en prosentandel, divisjon antall basispunkter med 100. Således er 125 basispoeng dividert med 100 lik 1,25 prosent.


Video: