I Denne Artikkelen:

Beta er en variabel i konseptets lagerproblemer. Det viser forholdet mellom avkastningen og markedsprismodellen. Betaværdien er linjens helling når dette forholdet er grafet. Prosedyren for å finne beta er den samme som å finne bakken på en linje. Du kan beregne dette nummeret hvis du kjenner den nødvendige avkastningen, den risikofrie rente og markedsprismodellen.

Skritt

Legg merke til prosentandelen av alle verdiene dine, og konverter dem til desimaler ved å flytte desimaltallet til venstre to mellomrom. Hvis du for eksempel har en pålagt avkastning på 12 prosent, en risikofri rente på 2 prosent og en markedspremie på 5 prosent, er desimalverdiene henholdsvis 12,.02 og 05.

Skritt

Sett inn desimaltallene fra trinn 1 inn i kapitalaktiveringsprismodellen. Denne formelen er som følger: Påkrevd avkastning = (risikofri rente) + (beta x (markedskurs)). Bruk eksempler problemnummer, sett decimaler på de riktige stedene: (.12) = (.02) + (beta x (.05))

Skritt

Trekk den risikofrie satsen fra begge sider. I eksempelproblemet gir dette: (.12) - (.02) = (.02) - (.02) + (beta x (.05)). Resultatet er (.10) = (beta x (.05)).

Skritt

Fordel begge sider ved markedsprismodellen. I eksempelproblemet ser det slik ut: (.10) / (. 05) = (beta x (.05)) / (.05). Resultatet er beta = 2.


Video: Beta Calculation on Excel