I Denne Artikkelen:

Trekk startåret fra slutten en for å beregne investeringsvarigheten. Antall år = sluttår i år i vårt eksempel, antall år = 2009-2005 = 4

Stegene

Skritt

Del en etter antall år. 1 / antall år. I vårt eksempel vil det være 1/4 = 0,25.

Skritt

Del sluttverdien ved å starte verdien og øk kvoten i kraften til tallet fra trinn 2. I vårt eksempel vil det være ($ 25.000 / $ 20.000) ^ 0.25 = 1.0574.

Skritt

Trekk en fra tallet oppnådd i trinn 3 og multipliser med 100 prosent for å få CAGR i prosent. I vårt eksempel, CAGR = (1.0574-1) x 100 prosent = 5,74 prosent.


Video: Vikernes: - Jeg er en forfulgt mann