I Denne Artikkelen:

Common Area Maintenance (CAM) avgifter er den delen en leietaker betaler for å opprettholde fellesarealer som lobbier eller gårdsplasser, som hver leietaker i bygningen deler. Gebyret dekker kostnader inkludert landskapsarbeid, rengjøring, vaktmester og vedlikehold, som ny maling eller gulv. Disse kostnadene er gjennomsnittlig ut på årlig basis. Hver leietakers andel av CAM er avhengig av kvadratmottaket som leies i forhold til hele firkantede opptak av bygningen. Leietakere som opererer ut av mindre mellomrom betaler vanligvis mindre for CAM, mens de i større rom betaler en større andel.

Slik beregner du Common Area Maintenance: leietaker

CAM-avgifter betales for vedlikehold på fellesarealer av en bygning.

Skritt

Bestem brutto leasable area (GLA) av eiendommen, eller mengden av en bygning firkantet opptak som kan produsere inntekter gjennom en leieavtale.

Skritt

Finn kvadratfotene leid av hver leietaker.

Skritt

Del leietakerens firkantede opptak av GLA. Hvis leietaker leier 3000 kvadratmeter og GLA er 100.000 kvadratmeter, ser ligningen slik ut: 3000 / 100.000 =.03. Multipliser med 100 for å endre desimaltallet til en prosent. Denne prosentdelen representerer andelen av CAM-avgiftene som betales av den aktuelle leietaker. I dette tilfellet vil leietaker være ansvarlig for 3% av kostnadene.


Video: String Theory Explained – What is The True Nature of Reality?