I Denne Artikkelen:

En kupongbetaling er en halvårlig betaling fra en obligasjonsinvestering. Beløpet av betalingen avhenger av renten på obligasjonen og beløpet du investerte i det. Obligasjoner er obligasjonsinvesteringer, så selv om obligasjonsverdien av obligasjonen stiger eller faller mens du holder den, vil dollarbeløpet av kupongbetalingen ikke endres. Beregning av kupongbetaling er enkelt å gjøre.

Blyant på kalkulator

Skritt

Analyser obligasjonsinvesteringen for å fastslå kjøpesummen på obligasjonen og renten på den. For eksempel: Vurder et obligasjonslån du kjøpte for $ 30.000 med en rente på 6 prosent.

Skritt

Beregn årlig avkastning på obligasjonen. Avkastningen vil være lik verdien av obligasjonen multiplisert med renten.

Eksempel: $ 30,000 x 0,06 = $ 1,800

Merk: 0,06 er desimalformen av renten på 6 prosent.

Skritt

Beregn kupongbetalinger. Disse utbetalingene gjøres vanligvis halvårlig, så fordel det årlige avkastningen med 2 for å finne ut hva de skal være.

Eksempel $ 1800/2 = $ 900

Derfor vil kupongbetalinger på en 6 prosent-obligasjon kjøpt for $ 30 000 bli $ 900.


Video: