I Denne Artikkelen:

Långivere bruker din inntektsgrad (hvor mye du skylder på kredittkort og lån i forhold til hvor mye du tjener) for å evaluere kredittverdigheten din.

Slik beregner du en gjeld-til-inntektsforhold: totale

Beregning av gjeldsinntekter er ganske enkelt.

Skritt

Legg opp ditt totale netto månedlige inntekt. Dette inkluderer månedslønn og eventuell overtid, provisjoner eller bonuser som er garantert; pluss underholdsbidrag mottatt, hvis aktuelt. Hvis inntektene dine varierer, kan du finne det månedlige gjennomsnittet de siste to årene. Inkluder eventuelle penger opptjent fra utleie eller andre tilleggsinntekter.

Skritt

Legg opp dine månedlige gjeldsforpliktelser. Dette inkluderer alle dine kredittkortregninger, lån og boliglån betalinger. Sørg for å inkludere månedlige leiebetalinger hvis du leier.

Skritt

Del dine totale månedlige gjeldsforpliktelser med din totale månedlige inntekt. Dette er din totale gjeldsinntekter.

Skritt

Gjør tiltak dersom forholdet ditt er høyere enn 0,36, hvilket yrkesutøvere ville kalle en poengsum på 36. Jo lavere jo bedre. Eventuelle poeng høyere enn 36 kan føre til en økning i renten eller nedbetalingen på et lån du søker om.


Video: