I Denne Artikkelen:

Resultat per aksje (EPS) er beløpet til et selskaps nettoinntekt per aksje på aksjene. TTM-delen av resultat per aksje bestemmer selskapets inntjening i løpet av de foregående 12 måneder. Resultat per aksje er lik selskapets nettoinntekt med fradrag av utbytte betalt på foretrukket aksje dividert med det veide gjennomsnittlige antall utestående aksjer i løpet av året. Investorer bruker TTM resultat per aksje for å bestemme selskapets lønnsomhet det siste året. Bedrifter må opplyse resultat per aksje i resultatregnskapet.

Hvordan beregne EPS (TTM): aksje

Skritt

Bestem selskapets nettoinntekt, foretrukket utbytte og enestående felles aksje. Et selskap opplyser nettoinntekt og foretrukket utbytte på selskapets resultatregnskap. Selskapets balanse dokumenterer mengden av utestående aksjekapital. For eksempel har firma A $ 100 000 av nettoinntekt, $ 1000 foretrukket utbytte og 500 utestående vanlige aksjer i de siste 12 månedene.

Skritt

Trekk de foretrukne utbyttene fra nettoinntekt. I vårt eksempel er $ 100 000 minus $ 1000 tilsvarende $ 99 000.

Skritt

Del tallet beregnet i trinn 2 med mengden av utestående stamaktier for å fastslå TTM-resultat per aksje. I eksemplet er $ 99 000 delt med 500 aksjer lik $ 198 per felles andel.


Video: Quick and Easy PE Ratio Calculation in Excel