I Denne Artikkelen:

Det føderale inntektsskattesystemet er et progressivt system hvor skattesatsen begynner å bli lav og øker i prosent når inntektene øker. Dette skyldes at en 10 prosent rente for en person som tjener $ 20 000 i året, er verdt mye mer til den personen enn den samme 10 prosent-prisen for en person som tjener $ 100 000. På grunn av det progressive skattesystemet kan det være forvirrende å avgjøre hva den sanne føderale skattesatsen er fordi den ganske enkelt ikke er oppført. Denne verdien kan imidlertid enkelt beregnes ved hjelp av selvangivelser.

Hvordan å beregne en føderal skattesats: beregne

Form 1040 kan brukes til å beregne føderal skattesats.

Skritt

Bestem skattepliktig inntektsbeløp. Skattepliktig inntekt er inntekt etter fradrag og unntak er påkrevd og er forskjellig fra bruttoinntekt (som er total inntekt opptjent i året). På Form 1040EZ ligger dette på linje 6.

Skritt

Bestem inntektsskatt beløp. Inntekten beregnes ved hjelp av det som kalles skattefester, og det er forskjellige priser for hver skattekonsentrasjon (se Ressurser). Summen av inntektsskatt er summen av alle beregnede inntektsskattverdier for alle skattefester. På Form 1040EZ ligger dette på linje 11.

Skritt

Del inntektsskatten med det skattepliktige inntektsbeløpet. Resultatet er den tilsvarende føderale inntektsskattesatsen. For eksempel, hvis skattepliktig inntekt var $ 70.650 og inntektsskatten var $ 13.843,75, deretter $ 13.843,75 divisjonert med $ 70.650 tilsvarer 19,6 prosent. Selv om en skattepliktig inntekt på $ 70.650 faller under tre skattebeslag (10, 15 og 25 prosent), var gjennomsnittlig beløp basert på beløp beskattet 19,6 prosent.


Video: Savings and Loan Crisis: Explained, Summary, Timeline, Bailout, Finance, Cost, History