I Denne Artikkelen:

Finansiell innflytelse er en indikator på hvor mye en virksomhet er avhengig av gjeld for å kunne operere. Å vite hvordan du beregner dette forholdet, hjelper deg med å måle den økonomiske solvensen til en bedrift og se hvor avhengig det er ved lån.

Skritt

Beregn den totale gjelden som selskapet bærer. Dette inkluderer både kortsiktig og langsiktig gjeld, inkludert slike forpliktelser som boliglån og penger skyldige for tjenester som utføres.

Skritt

Beregn den totale egenkapitalen i selskapet som eies av aksjonærene. For å finne dette, multipliser antall utestående aksjer etter aksjekursen. Det totale beløpet representerer egenkapital.

Skritt

Del den totale gjelden med den totale egenkapitalen. Kvotienten representerer den finansielle innflytelsesraten.

Skritt

Hvis et selskaps økonomiske leverage ratio er større enn to til ett, kan det være et tegn på finansiell svakhet. Hvis selskapet er for høyt utnyttet, kan det være nær konkurs. Hvis det ikke kan oppfylle sine nåværende forpliktelser, kan det heller ikke være i stand til å sikre ny kapital heller.


Video: Free to Play: The Movie (US)