I Denne Artikkelen:

Når et selskap selger aksjer eller obligasjoner, som også kalles «verdipapirer», utøver virksomheten visse utgifter. Disse utgiftene, som kalles "flotasjonskostnader", er noen mengder penger som kreves for å selge den nye sikkerheten. Eksempler på kostnader forbundet med å selge en sikkerhet inkluderer statlige avgifter, registreringsutgifter, og garantistyrelsens og advokatkostnadene. Disse kostnadene er vanligvis takket på som en prosentandel av kostnaden for sikkerheten, slik at salg av sikkerheten vil være lønnsom for selskapet.

Slik beregner du flotasjonskostnader: flotasjonskostnader

Flotasjonskostnader er knyttet til salg av aksjer og obligasjoner.

Skritt

Noter eventuelle avgifter knyttet til registrering av sikkerheten som blir solgt.

Skritt

Beregn alle gebyrer påløpt fra tjenestene til fagfolk, for eksempel investeringsbankfolk, garantistyrere og advokater.

Skritt

Noter eventuelle statlige eller føderale utgifter knyttet til å selge sikkerheten.

Skritt

Legg til totalene fra trinn 1 til 3 for å bestemme total flotasjonskostnad.

Skritt

Rapporter flotasjonskostnadene i prosent av om nødvendig. For eksempel, hvis prisen på en sikkerhet er $ 10.000 og flotasjonskostnadene er $ 500, vil flotasjonskostnadene utgjøre 5 prosent av sikkerhetsprisen (500 / 10,000 = 0,05; 0,05 x 10 = 5 eller 5 prosent).


Video: