I Denne Artikkelen:

Ved å vite en start- og sluttverdi kan du beregne fremtidig vekst i en investering, befolkning eller en variabel figur. Figuren er vanligvis sitert som en prosentandel, noe som gjør det enkelt å sammenligne verdier av ulik skala. Du vil kanskje ønske å vite vekstraten til en populasjon gitt nåtid og historiske data. Eller kanskje du ønsker å beregne veksten i en aksje basert på nåværende resultat per aksje (EPS) og de estimerte for et fremtidig kvartal. Uansett gjenstanden, er beregningen fortsatt den samme.

Slik beregner du fremtidig vekst: vekst

Du kan beregne fremtidig vekst i en aksje ved å sammenligne fortid og fremtidige verdier.

Skritt

Henvis til nødvendige data. Alt du trenger er figurer fra to tidsrammer for å utføre beregningen. For eksempel, antar du ønsket å beregne fremtidig vekst i en aksje. Kvartals EPS er $ 0,50, og du har hørt rykter om at forventet EPS for neste kvartal vil bli $ 0,80.

Skritt

Bruk formelen:

Vekst = [(fremtidig verdi - nåverdi) / nåverdi] x 100

Skritt

Plugg inn dataene dine:

Fremtidig vekst = [($ 0,80 - $ 0,50) / $ 0,50] x 100 fremtidig vekst = [$ 0.30 / $ 0.50] x 100 fremtidig vekst = 0,60 x 100 fremtidig vekst = 60%


Video: Game Theory: Why You CAN'T Beat Super Smash Bros Ultimate!