I Denne Artikkelen:

Bruttoinntekt er summen av all inntekt før skatter og andre fradrag fjernes. Beløpet som er igjen etter alle fradrag kalles nettoinntekt. Beregning av bruttoinntekten er ganske enkelt og grei ved å bruke grunnleggende informasjon fra lønnsspissen og enkel matte.

Skritt

Identifiser timelønnen din.

Skritt

Multipliser din timelønn med antall arbeidede timer hver dag for å finne din daglige bruttoinntekt. En heltids arbeidsdag består vanligvis av åtte timers arbeid. Ved å bruke $ 10,00 som et eksempel på timelønn, vil 8 x $ 10,00 bli $ 80,00 per dag.

Skritt

Finn den ukentlige bruttoinntekten ved å multiplisere din timelønn med antall arbeidstimer per uke. Standard heltids arbeidsuke er 40 timer, så brutto ukentlig lønn, igjen med $ 10,00 som timelønn, vil være 40 x $ 10,00 eller $ 400,00.

Skritt

Beregne bruttoinntektene per år ved å multiplisere den brutto ukentlig lønnen med 52, eller timeprisen med antall arbeidstimer per år.

En standard 40-timers uke oversetter til 2.080 timer per år, så bruttolønnen vil være 2.080 x $ 10.00, som er $ 20.800 per år.


Video: Lønn og skatt