I Denne Artikkelen:

Inflasjonsjustering hjelper deg med å uttrykke tidligere priser og inntekter i dag. For å justere dollarverdiene for inflasjon må du multiplisere dem med inflasjonsjusteringsfaktoren. Inflasjonsjusteringsfaktoren uttrykker den kumulative inflasjonen siden det siste prisnivået ble sitert og er funnet ved å bruke den årlige KPI-inflasjonen publisert av US Bureau of Labor Statistics.

sky høy gasspris løst 4,44

Inflasjon resulterer i høyere kostnader for forbrukerne.

Beregning av inflasjonsjusteringsfaktoren

For å beregne inflasjonsjusteringsfaktoren må du trekke opp de årlige inflasjonsnivåene for hvert år i prisklassen. Deretter legger du til en til hvert av tallene og multipliserer de resulterende tallene. Sluttresultatet er inflasjonsjusteringsfaktoren. Når du multipliserer siste pris eller lønn med denne faktoren, har du justert siste pris eller lønnsnivå for inflasjon. Anta at du betalte $ 35.000 til en ansatt i 2011 og ønsker å justere denne tallet for inflasjon. De årlige inflasjonsnivåene for årene siden 2012 og 2013 er henholdsvis 1,7 prosent og 1,5 prosent. Inflasjonsjusteringsfaktoren er (1 + 1,17%) _ (1 + 1,5%) = 1,0323. Så $ 35.000 justert for inflasjon er $ 35,000_1.0323, eller $ 36,129.


Video: Film Theory: The Cost of Disney's DARKEST Business!! (Pinocchio)