I Denne Artikkelen:

Et forbrukerprisindeks (KPI) tall er en måling av prisnivået for den amerikanske økonomien på et tidspunkt. Hver måned registrerer ansatte i US Bureau of Labor Statistics (BLS) prisene på "market basket", en samling av varer og tjenester som gjennomsnittskunder kjøper. Ved hjelp av disse dataene bestemmer BLS KPI for den måneden. KPI er en praktisk måte å se på endringer i prisnivået. En av hovedbruken av KPI er å bestemme inflasjonsraten (prisendringen i prisnivået over en tidsperiode).

Skritt

Finn KPI-tallene for de første og siste årene av perioden du vil bestemme renten for. Denne informasjonen er publisert på nettsiden til Bureau of Labor Statistics.

Skritt

Trekke KPI fra det siste året fra KPI i det første året. For eksempel, hvis KPI i det første året var 190,3 og KPI fra det siste året var 196,8, ville resultatet være 6,5 (196,8 - 190,3 = 6,5).

Skritt

Del resultatet av det siste trinnet med KPI i det første året. (Eksempel: 6,5 / 190,3 = 0,034)

Skritt

Flytt desimaltallet over to steder til høyre for å konvertere resultatet til en prosentandel. (Eksempel: 0,034 = 3,4 prosent)

Skritt

Bestem om resultatet er en inflasjonsrate eller en deflasjonsgrad. Hvis resultatet er et positivt tall, er det inflasjonsraten i den perioden. Hvis det er et negativt tall, er det deflasjonsgraden over den perioden.


Video: