I Denne Artikkelen:

Leverage ratio er et finansielt begrep som beskriver hvordan et selskap investerer sine eiendeler. Nærmere bestemt beskriver det mengden egenkapital et selskap har i forhold til gjelden. Å vite hvordan du beregner leverage ratio er nyttig fordi det lar deg bestemme hvordan skattemessig ansvarlig et selskap er. Det hjelper deg også med å ta mer informerte beslutninger om personlige investeringer i et selskap.

Mannens hender og kalkulator

Beregn leverage ratio for å gjøre mer informerte forretningsbeslutninger.

Multitasking på jobb

Bestem mengden gjeld bedriften har.

Bestem mengden gjeld selskapet har. Dette er den totale summen av penger som selskapet skylder utenfor kilder. Det finnes på selskapets balanse i gjeldsseksjonen.

Diskusjon av strategi med en finansanalytiker

Bestem mengden egenkapital selskapet har.

Bestem mengden egenkapital selskapet har. Dette er den totale verdien av selskapets eiendeler minus eventuelle selskapsgjeld. Det finnes på selskapets balanse i aktivitetsdelen.

Betale regningene

Dykk gjelden av egenkapitalen.

Del selskapets gjeld med egenkapitalen. Resultatet er leverage ratio. For eksempel, hvis selskapet hadde $ 1.000 verdt gjeld og $ 4.000 verdt av egenkapitalen, vil du dele 1000 med 4000 for å få en leverage ratio på 1/4 eller 0.25.


Video: