I Denne Artikkelen:

EPF, eller Employees Provident Fund, er et malaysisk byrå som styres av Finansdepartementet. Den forvalter pensjonsplanen for Malaysias private og ikke-pensjonsberettigede offentlige ansatte. EPF hadde 12,7 millioner medlemmer ved utgangen av 2010. Utbyttet som EPF tilbyr hvert år, varierer avhengig av markedsforhold, men det er ganske enkelt å beregne det som forventes å returnere.

Hvordan beregne Malaysia EPF: Skritt

Beregn ditt EPF-utbytte hver måned.

Skritt

Legg inn mengden penger på din EPF-konto etter hver måned og utbytten for det året. Som et eksempel var EPF-balansen fra januar $ 1000, og utbyttet for året var 5,65%.

Skritt

Multipliser din månedlige saldo med den årlige utbytten. I eksemplet vil du multiplisere 1000 med 0,0565 og få 56,5.

Skritt

Del resultatet fra trinn 2 etter antall dager i året, vanligvis 365. I eksemplet vil du dele 56,5 med 365 og få et resultat på 0,155.

Skritt

Multipliser resultatet fra trinn 3 etter antall dager i måneden. I eksemplet, fordi det er 31 dager i måneden, vil du multiplisere 0.155 ved 31 og få et resultat på 4.805. Din retur for måneden januar var $ 4,81.

Skritt

Beregn avkastningen for hver måned ved å bruke samme prosess som skissert i trinn 1-4. Legg hver måneds avkastning sammen på slutten av året for å beregne forventet avkastning for året.


Video: