I Denne Artikkelen:

Beløpet på et selskaps fordringer på balansen er det beløpet kundene skylder det for produkter og tjenester de kjøpte fra selskapet på kreditt. For å matche selskapets utgifter til regnskapsperioden hvor det tjener inntekter, må et selskap estimere den delen av kundefordringer som kunder ikke sannsynligvis vil betale, kalt godtgjørelse for tvilsomme kontoer. Netto fordringer er summen av kundefordringer som selskapet sannsynligvis vil samle inn fra sine kunder. Beregn dette beløpet fra selskapets balanse.

Skritt

Finn et selskaps kundefordringer oppført i den nåværende aktiva delen av balansen. Anta for eksempel at et selskap har $ 500 000 i kundefordringer.

Skritt

Finn selskapets godtgjørelse for tvilsomme kontoer eller reserver for tvilsomme kontoer oppført under kundefordringer i den nåværende aktiva delen av balansen. I eksemplet, anta at selskapet har $ 30.000 i tillatelse til tvilsomme kontoer.

Skritt

Trekk selskapets godtgjørelse for tvilsomme kontoer fra sin kundefordring til å beregne netto fordringer. I eksemplet trekker du $ 30.000 fra $ 500.000 for å få $ 470.000 i netto fordringer.


Video: