I Denne Artikkelen:

Det er viktig å vite antall miles du pendler på å jobbe, slik at du kan trekke dine kjørekostnader på skattetid. Fra 1. januar 2011 tillater Internal Revenue Service enkeltpersoner, småbedriftsmedarbeidere og andre skattebetalere å trekke den føderale standard kjørelønnsfrekvensen for hver kilometer kjørt til og fra jobb. Hvis du vurderer om du skal godta et nytt tilbud, kan du kanskje sammenligne det totale antall miles du pendler for å jobbe for din nåværende arbeidsgiver, mot hva det må være for den potensielle arbeidsgiveren.

Skritt

Bestem antall rundturer du reiser per pendlingsdag. Finn antall miles mellom huset ditt og din jobb ved hjelp av en online avstandskalkulator. Beregn rundtur-miles ved å fordoble enveis miles.

Skritt

Bestem antall pendeldager du reiser per måned. Hvis tidsplanen endres, skriv inn gjennomsnittlig antall pendeldager du reiser per måned.

Skritt

Multipliser antall rundreise miles du reiser per pendlingsdag med antall pendeldager du reiser per måned.

Skritt

Multipliser resultatet i trinn 3 med totalt antall måneder - 12 - om året for å bestemme totalt antall miles du pendler for å jobbe hvert år.


Video: