I Denne Artikkelen:

Verdiverdien på aksjen er en pris selskapet setter på aksjene ved innlemmelse. Vanligvis må et aksjeselskap avsløre verdien av aksjene i balansen. Men hvis selskapet ikke avslører dette beløpet, er det mulig å beregne parvensverdien. For å kunne beregne nominell verdi må du vite mengden av utestående aksjer og balansen mellom aksjene. Begge deler av informasjonen er lett tilgjengelig i selskapets regnskap.

Slik beregner du Par-verdi: utestående

Bedrifter må selge sine aksjer over verdi, eller aksjonærene kan møte ansvarsproblemer.

Skritt

Finn bokført verdi av aksjene på selskapets balanse. Vær forsiktig med tallene fordi de ofte er i tusenvis av dollar for å eliminere bruken av for mange nuller. For eksempel viser et selskaps balanse vanlig aksje verdsatt til $ 1000 i tusenvis av dollar. Dette er faktisk $ 1.000.000.

Skritt

Finn antall utestående aksjer i balansen. I eksemplet har selskapet 500.000 utestående aksjer.

Skritt

Del bokført verdi av de vanlige aksjene med antall utestående aksjer. I eksemplet er $ 1 000 000 delt med 500 000 lik $ 2 per aksje pålydende.


Video: THE MEME AWARDS 2018