I Denne Artikkelen:

Begrepet nåverdi er en enkel, selv om du kanskje ikke er kjent med begrepet. Hvis noen tilbyr deg $ 1000 i dag eller $ 1000 på fem år, vil du sannsynligvis velge å ta $ 1000 i dag. Du forstår iboende at $ 1000 i dag og $ 1000 på fem år ikke er det samme. Hvis noen imidlertid tilbyr deg mer enn $ 1000 på fem år, kan du bli fristet til å vente. Det er begrepet interesse, og på et tidspunkt vil renten som tjener ved å vente fem år være høy nok til at du velger å vente. Hvis valget var mellom $ 1000 i dag og $ 10.000 på fem år, ville nesten alle velge å vente fem år.

Verdien av en dollar i dag er nåverdien (PV), og verdien av en dollar i fremtiden er dens fremtidige verdi (FV). Forskjellen mellom de to tallene bestemmes av en rente (I) og tid (N).

Nåværende verdi formel og eksempel

Formel:

PV = FV / (1 + I) N

For eksempel, anta at du vil trenge $ 50,000 på 10 år for å betale for collegeopplæring. Hvor mye trenger du å sette inn på en konto som tjener 8% årlig i dag for å nå dette målet? Erstatter 50 000 for FV, 0,08 for I og 10 for N inn i PV-ligningen.

PV = $ 50.000 / (1.08)10

PV = $ 23,160


Video: