I Denne Artikkelen:

Ofte oppstår spørsmålet om hvordan verdsettelse av utsatt lønn, eller lønn mottatt i fremtiden, i motsetning til umiddelbart. Senere betalinger mister noen av deres verdi fordi de ikke kan investeres eller tjene interesse før de blir mottatt. Prosessen med å devaluere utsatte betalinger kalles neddiskontering, og faktoren som de diskonteres med er nåværende rente.

Blyant på kalkulator

Skritt

Bestem mengden av betalingen du vil motta, og når du mottar den. Ring betalingen "P" og antall år til du mottar den "n."

Skritt

Bestem rentesatsene for hvert år hvor du vil utsette betalingen. Interessen for år "j" vil være i (j).

Skritt

Beregn verdien (V) av fremtidig lønnssum med rabatt for hvert år som går ut før det blir betalt. Bruk denne formelen:

V = P [1 / [1 + i (1)] + 1 / [1 + i (2)] +... + 1 / [1 + i (n)]].

Hvis renten jeg forblir konstant, reduserer denne ligningen til V = P / (1 + i) ^ n, hvor "n" er antall år før lønnen er betalt.

For eksempel er en utbetaling på $ 10.000 utsatt i tre år, hvor renten i år 1 er 4 prosent, renten i år 2 er 5 prosent og renten i år tre er 6 prosent, er 10.000 / (1.04) ( 1,05) (1,06) = $ 8,639,16, mens verdien dersom renten er konstant på 5 prosent er 10.000 / (1.05) 3 = $ 8.638.38.


Video: