I Denne Artikkelen:

Når du går ut på en restaurant for å spise, må du vanligvis legge til både salgsavgift og en drikkepenger for serveren til prisen på regningen. Salgsskatten vil alltid bli lagt til din regning for deg. Avhengig av størrelsen på festet ditt, kan restauranten legge til drikkepengene automatisk. For eksempel kan en restaurant legge til en 19 prosent drikkepenger hvis du har åtte eller flere i festen din. Ellers er det opp til deg å legge til drikkepenger. For å finne den totale prisen, må du vite prosentsatsene for både salgsskatt og drikkepenger.

Skritt

Legg til salgsskattprosent til gratuitetsprosenten. Hvis for eksempel skattesatsen er 5,6 prosent og gratuiteten er 19 prosent, er summen for å legge til regningen 24,6 prosent.

Skritt

Del summen av salgsskattprosent og gratuitetsprosent med 100 for å konvertere til en desimal. I dette eksemplet deler 24,6 prosent med 100 for å få 0,246.

Skritt

Multipliser resultatet med mengden av regningen din for å finne ut hva salgsavgiften og drikkepenger legger til regningen. Hvis for eksempel regningen er $ 84, multipliserer $ 84 med 0,246 for å få $ 20,66.

Skritt

Legg til kostnaden for drikkepenger og skatt på regningen for å beregne totalprisen. I dette eksemplet legger du til $ 20,66 til $ 84 for å få $ 104,66.


Video: