I Denne Artikkelen:

"Pro rata" er latin for "i forhold til." Det brukes ofte til å investere til å representere andelen av et selskap som eies eller avkastningen over en gitt tidsperiode. For eksempel kan en investor kjøpe en investering som lover 10 prosent per kalenderår. Hvis investeringen skjer i juli, vil avkastningen for det første året bli prorated. Kostnader kan også prorated. For eksempel, hvis en leilighet har en månedlig leie, men den første måneden du ikke bor der hele måneden, vil leien bli prorated.

Forretningsmann med avis

investor

beregningen

Kalkulator

Beregn totalprisen eller avkastningen per periode. For eksempel kan en investering love 12 prosent per år, eller en leilighet kan koste $ 500 per måned.

Forretningsfolk sjekker tidsplanen sin

Beregn prosentandelen av angitt tidsperiode

Beregn prosentandelen av angitt tidsperiode som du vil delta. I investeringseksemplet, hvis du skulle kjøpe investeringen i begynnelsen av juli, ville du delta fra juli til desember, 6 av 12 måneder eller 50 prosent av tiden. Hvis du skulle bo i leiligheten i 20 av 30 dager i måneden, ville prosentandelen være 66,67.

Finansiell dataanalyse. Teller på kalkulator.

Multipliser prosentandelen med totalprisen

Multipliser prosentandelen med totalprisen for å få pro rata. I investeringseksemplet multipliserer du 0,5 ganger 12 prosent, og du finner at din pro rata avkastning er 6 prosent. For leiligheten, multipliser 0.667 ganger $ 500 og produktet er $ 333.33, som er din pro rata leie for den første måneden.


Video: Breaking2 | Documentary Special