I Denne Artikkelen:

Resultatprosent refererer til forholdet mellom det forventede resultatet av en investering eller en rekke investeringer, til kostnaden for å investere eller investere. Jo større det første tallet (fortjeneste) til det andre nummeret (tapet), jo bedre er forholdet. Hvis forholdet alltid er vendt, med tapet som er større enn fortjenesten, gir investeringen et netto tap av kapital. Vanligvis er et forhold på minst 2: 1 eller mer ideelt 3: 1 betraktet som et tegn på at investerings- eller investeringsstrategien har vært vellykket.

Skritt

Bestem prisen på investeringen. For eksempel, hvis 100 aksjer i en aksje er kjøpt på $ 10 stykk, er kostnaden $ 1000.

Skritt

Bestem overskuddet eller forventet fortjeneste fra en investering. For eksempel, hvis 100 aksjer i samme aksje når eller forventes å oppnå $ 19 dollar per aksje, er resultatet 1,900 dollar.

Skritt

Skriv forholdet mellom overskudd og tap, fortalt som fortjeneste: tap. Ved å bruke dette samme investeringseksemplet, vil forholdet bli skrevet som 1.900: 1.000.

Skritt

Forenkle forholdet mellom overskudd og tap. Dette kan ofte gjøres ved å dele overskudd og tap med en felles faktor. For eksempel: (1900: 1000) delt med 1000 = 1,9: 1. Dette er resultatregnskapet, og det indikerer at investeringen var mildt lønnsom.


Video: Produktkalkyler 7 - Avanse og bruttofortjeneste v.2.0