I Denne Artikkelen:

Avkastning på gjeld er et mål på selskapets ytelse basert på hvor mye gjeld det har utstedt eller lånt. Spesielt kan det beregnes som mengden fortjeneste generert fra hver dollar av gjeld hvor selskapet har både utstedt (obligasjoner) og tatt på (lån). I motsetning til egenkapitalavkastning, hvor en linjepost representerer egenkapitalen i selskapet, kan langsiktig gjeld være i flere former og med ulike rentesatser avhengig av emisjon eller kreditor.

Skritt

Se opp den langsiktige gjelden for selskapet. Langsiktig gjeld finnes i balansen eller i notene til regnskapet i 10k eller 10k. Avsnittet vil forklare hvor mye gjeld er tatt ut eller utstedt og antall år knyttet til hver.

Skritt

Se opp nettoinntektene. Netto inntekt er vanligvis den siste linjeposten i resultatregnskapet som ligger i 10K, 10Q eller årsrapporten. Spesielt vil du ha netto inntekt etter skatt.

Skritt

Del nettoinntekt med langsiktig gjeld. La oss jobbe gjennom et eksempel. Hvis et selskap har en nettoinntekt på $ 10.000 og langsiktig gjeld (på over 1 år) på $ 100.000, så er avkastningen på gjeld = $ 10.000 / $ 100.000 =.1 eller 10 prosent.


Video: Zeitgeist Addendum