I Denne Artikkelen:

Avkastning på egenkapital er andelen egenkapital et selskap tjener som overskudd i en regnskapsperiode, typisk et år. Ofte kalt bare avkastning på egenkapitalen, dette metriske er et godt mål for ledelsens ytelse fordi det forteller investorer hvor effektiv egenkapital blir brukt til å produsere inntekter. Avkastning på egenkapitalen skal vurderes sammen med annen informasjon om et firmas regnskap. For eksempel, hvis selskapet tilbakekjøper tidligere utstedte aksjer eller øker låneopptaket, kan ROE øke, selv om det ikke er tilsvarende forbedring i fortjenesten generert for den investerte kapitalen.

Avkastning på egenkapitalformel

Formelen for beregning av avkastning på egenkapital er nettoinntekt dividert med gjennomsnittlig egenkapital for regnskapsperioden, multiplisert med 100 for å konvertere til en prosentandel. Netto inntekt er rapportert på selskapets resultatregnskap. Beregne gjennomsnittlig egenkapital ved å legge til egenkapitalen ved begynnelsen av regnskapsperioden til beløpet ved utgangen av perioden og dividere resultatet med 2. Egenkapitalen er oppført på selskapets balanse. Anta at en bedrift tjener en nettoinntekt på $ 1,5 millioner og gjennomsnittlig egenkapital utgjør $ 7,5 millioner. I dette tilfellet gir $ 1,5 millioner fordelt på $ 7,5 millioner deg en ROE på 20 prosent.


Video: - En kjempeutfordring å få kjøpt bolig