I Denne Artikkelen:

Aksjer representerer en eierskap i et offentlig selskap. Generelt øker aksjekursen også aksjeprisen. En beregningsanalytiker bruker til å måle hvor mye aksje utstedt for et selskap er markedsverdi, også kjent som markedsverdi. Analytikere bruker også markedsverdi for å sammenligne selskapets størrelse. Et selskap med stor markedsverdi eies av en stor gruppe aksjeeiere og omvendt. Du kan beregne nåværende aksjekurs for selskapet hvis du vet markedsverdien og antall utestående aksjer.

Skritt

Se opp dagens markedsverdier for selskapet. Du kan finne dette på din favoritt investering nettsted eller ved å spørre aksjemegler. La oss si at du eier Stock XYZ, og den har en markedsverdi på $ 100 millioner.

Skritt

Se opp antall aksjer som er utestående for selskapet. Tallet er tilgjengelig på selskapets balanse, som finnes i selskapets siste årsrapport. Årsrapporten er vanligvis tilgjengelig for investorer på selskapets nettside eller ved å be om en gjennom investor relationsavdelingen. La oss si at antall utestående aksjer for selskapet er 1 million.

Skritt

Beregn aksjekursen. Del markedsverdien av det nåværende antall utestående aksjer. For dette eksempelet er beregningen $ 100 millioner dividert med 1 million som er $ 100.


Video: Bruk av parallellforskyver