I Denne Artikkelen:

Hvis et selskap flyter sine aksjer på en børs, er det lovlig å offentliggjøre en resultatregnskap kvartalsvis for offentligheten. Fra resultatregnskapet kan du enkelt få den informasjonen som trengs for å beregne gjennomsnittlig antall utestående aksjer for et gitt kvartal. Selv om beregningen er relativt enkel, endres prosedyren litt hvis selskapet utsteder foretrukket utbytte.

Skritt

Hent resultatregnskapet for selskapet i spørsmålet. Resultatregnskapet, også kjent som et resultatregnskap i enkelte jurisdiksjoner, vil inneholde opplysninger som driftsresultat, skattekostnad og tap hvis det skal overholde International Accounting Standards Board.

Skritt

Hent den nødvendige informasjonen fra resultatregnskapet som trengs for beregningen. Nærmere bestemt vil du trenge grunninntektene per aksje, nettoinntekt og eventuelt foretrukket utbytte. Hvis selskapet er offentlig notert, er det lovlig å levere denne informasjonen på kvartalsbasis.

Skritt

Trekk de foretrukne utbyttene for kvartalet fra selskapets nettoinntekter, dersom selskapet utsteder foretrukket lager. Del deretter grunnverdien per aksje med denne verdien. Dette gir deg det vektede gjennomsnittlige antall aksjer som er utestående, dersom selskapet utsteder foretrukket lager.

Skritt

Del grunnleggende inntekt per aksje etter nettoinntekt. Dette gir deg det veide gjennomsnittlige antall utestående aksjer for et gitt kvartal, dersom selskapet ikke utsteder foretrukket lager.


Video: