I Denne Artikkelen:

Forsyningsfunksjonen i økonomi brukes til å vise hvor mye av et gitt produkt som skal leveres, gitt prisen på et bestemt godt. Den brukes i sammenheng med det som kalles etterspørselsfunksjonen for å bestemme likevektspriser for forskjellige markeder.

Slik beregner du en forsyningsfunksjon for økonomi: prisen

Bruk kraften i økonomi.

Skritt

Bestem prisen på varer relatert til produktet hvis forsyningsfunksjon du forsøker å beregne.

Skritt

Finn ut hvor mange leverandører eller produsenter av det givne gode det er.

Skritt

Bestem funksjonen basert på hvordan de oppgitte mengdene vil påvirke leveransen av et produkt. Dette vil være annerledes for et gitt produkt. Det er imidlertid alltid antatt at prisen på relaterte produkter og antall leverandører vil bli holdt konstant. For eksempel ta en imaginær økonomi hvor mengden av en god levert er prisen, minus 1/5 prisen på relaterte varer, pluss antall leverandører. I dette tilfellet vil leveringsfunksjonen være "Qs = P - 1 / 5Prg-S".


Video: