I Denne Artikkelen:

Når du kjøper forsikringsdekning betalt med en årlig premie, er beskyttelsen i kraft de neste 12 månedene. Forsikringsselskapet godtar imidlertid betaling for dekning det ennå ikke har oppnådd. Hvis du avbestiller retningslinjene dine, vil du motta denne ubrukte delen av premien din tilbake. Fra et balanseperspektiv er uopptjente premieinntekter ved utbetalingstidspunktet både en kontant eiendel og en gjeldsansvar. Etter hvert som dekningstidspunktet utvikler seg, reduseres premiebeløpet til uopptjente premier inntil ved utgangen av politikken er alle premier opptjent.

Balanse

Urevne premier er forsikringsbransjens versjon av uopptjent eller utsatt inntekt.

Skritt

Samle inn informasjonen som trengs for å utføre beregningene. Du vil trenge premiebeløpet, lengden på politikken og perioder med uopptjente premier igjen. For eksempel, bruk en $ 1200 premie over en 12 måneders periode, med fem måneder igjen på politikken.

Skritt

Del premien med det totale antall perioder i termen. Ved hjelp av eksemplet er premien $ 1200 delt med 12, og gir et månedlig beløp på $ 100.

Skritt

Multipliser det månedlige beløpet med de resterende perioder i retningslinjene. I dette eksemplet multipliseres $ 100 med de resterende fem månedene, for et uopptjent premiebeløp på $ 500.


Video: