I Denne Artikkelen:

Avhengig av arbeidsgiverens retningslinjer, kan du se din ferielønn som er vist separat på lønnsstuben. Ferielønnen kommer vanligvis til å være i samme takt som din vanlige lønn, så beregning den bruker samme prosess som en vanlig lønnsberegning. Hvis av en eller annen grunn betalingen er i en annen rate, må du få den hastigheten før du begynner beregningsprosessen.

Slik beregner du feriebetaling: eller

Skritt

Bestem din timelønnsgrad (hvis du ikke vet det) ved å dividere årslønnen med antall arbeidstimer i arbeidsåret. En 40-timers arbeidsuke gir 2080 arbeidstimer årlig; en 35-timers arbeidsuke har 1800 timer. For en 40.000 dollar lønn og en 40-timers arbeidsuke, kommer timelønnen til 19,23 dollar.

Skritt

Bestem ferien din ved å enten legge opp dagene du er tildelt eller at du tar av og multipliserer det antallet med antall timer i din vanlige arbeidsdag. Noen arbeidsgivere tildele ferie tid i timer i stedet for dager, i så fall kan du bare bruke det nummeret.

Skritt

Multipliser din timelønn (eller din ferielønn, hvis den avviker fra timelønnen) etter antall ferie timer. For eksempel gir en timelønn på $ 19,23 multiplisert med 80 timers ferietid $ 1,538,40 i ferielønn.


Video: