I Denne Artikkelen:

De tre mest effektive måtene å beregne verdien, eller salgsprisen, av en boligbygg er brutto leie multiplikator, eller GRM; kapitalisering, eller cap, rate; og sammenlignende salg eller comps. Både GRM- og cap rate-metoden er inntektsbasert. GRM-metoden er rask, men ikke veldig nøyaktig, da den ikke tar hensyn til utgifter eller ledige stillinger. Cap rate-metoden løser denne mangelen. Comps har fordeler og ulemper ved å ikke være så matematisk basert.

Hvordan å beregne verdien av en leilighet bygning: bygning

Denne bygningen er veldig dyrt.

Skritt

Multipliser brutto potensiell leie av brutto leie multiplikator for den byggeklassen i dette området. Brutto leie multiplikator er tallet som resulterer fra å dele en bygges salgspris med sin brutto leie.

Skritt

Del netto driftsinntekter, eller NOI, med kupongrenten for den byggeklassen i dette området. NOI er bruttoinntektene minus driftskostnader. Hensatsen er forholdet mellom en bygges NOI og salgsprisen uttrykt som prosentandel.

Skritt

Bruk sammenlignbare salg. Prisen som folk betalte på lignende bygninger nylig, kan bidra til å gi deg en bedre ide om hva en lignende bygning er verdt.


Video: The Third Industrial Revolution: A Radical New Sharing Economy