I Denne Artikkelen:

Avkastning er den årlige avkastningen på rente eller utbytte. Hvis du mottar renter, utbytte eller annen vanlig betaling for investeringen, vil du kanskje beregne avkastningen for å se om du får en god avkastning på investeringen din i forhold til de andre tilgjengelige alternativene. Noen avkastningsberegninger inkluderer effekten av sammensetningen; Andre rapporterer enkelt interesse.

moderne forretningskvinne som jobber på kontoret

x

Skritt

Først finner du hovedstolen på investeringen din. Dette er beløpet du har investert i et bestemt element, for eksempel en aksje, obligasjon eller eiendom.

Skritt

Bestem hvor mye du mottar i utbetalinger fra investeringen over en viss periode. For dette eksempelet, la oss finne ut det årlige avkastningen på en aksje som betaler kvartalsvis utbytte på ti cent per aksje.

Skritt

Beregn din årlige rente eller utbytteinntekt. Anta at du kjøpte 100 aksjer på lager på $ 10 per aksje. Hvis vi ignorerer provisjoner, gjør det en total investering på $ 1000. Kvartalsutbytte på 10 cent per aksje vil tjene deg $ 10 (0,10 X 100) etter tre måneder. Multipliser det med 4 for å oppdage at du mottar $ 40 i et år.

Skritt

Del den årlige inntekt på $ 40 av rektor på $ 1000 for å få et desimal av.04. Multipliser det desimal med 100 for å finne utbyttet ditt, som er 4 prosent i dette tilfellet.


Video: Beregne standardavvik med Excel