I Denne Artikkelen:

Utbytte til forfall er et viktig konsept for obligasjonsinvestorer. De utbytte til modenhet (YTM) er avkastningen en investor ville tjene på et obligasjon som ble kjøpt i dag og holdt til forfall. I obligasjonsprisutviklingen er YTM renten som gjør de diskonterte fremtidige kontantstrømmene tilsvarer gjeldende markedspris på obligasjonen.

Avansert finansiell kalkulator

En finansiell kalkulator kommer til nytte når du beregner avkastning til forfall.

Generell prosess

Å løse den matematiske formelen for YTM er tungvint og vanskelig, men beregningen er enkel med en økonomisk kalkulator. Informasjon om nåværende pris, pålydende, år til forfall og kupongrente eller kupongbetaling er oppgitt i kalkulatorens tidsverdi av penger funksjoner. Løsning for renten gir avkastning til forfall.

Eksempel

Vurder en obligasjonssalg for $ 857 (PV) med en halvårlig kupongbetaling på $ 25 (PMT), en $ 1000 pålydende verdi (FV) og 20 halvårlige perioder (N) til forfall. Beregn avkastningen til forfall for denne obligasjonen ved å bruke tidverdien av pengetaster på en finansiell kalkulator og løse for renten (I) på 3,507%. I dette tilfellet er renten halvårsrenten og kan multipliseres med to for en årlig rente på 7,01%.


Video: Dragnet: Claude Jimmerson, Child Killer / Big Girl / Big Grifter