I Denne Artikkelen:

Kontakt faktureringsselskapet. Vanligvis vil et telefonnummer bli oppført på regningen. Hvis ikke, prøv å besøke selskapets nettsted for å få kontaktinformasjon.

Skritt

Rådfør firmarepresentanten om at navnet ditt må oppdateres på regningen. Hvis oppdateringen er mindre, for eksempel et etternavn forandring på grunn av ekteskap eller et navn som tidligere var feilstavet, bør representanten lett kunne endre navnet ditt. Hvis du har endret hele navnet ditt lovlig, kan selskapet kreve at du sender eller saksøker en sertifisert kopi av din juridiske navnendring.

Skritt

Hent et referansenummer fra firmaets representant som ditt bevis på at du ringte for å be om navneskiftet.

Skritt

Se din neste regning for å sikre at navnet ditt har blitt oppdatert.


Video: