I Denne Artikkelen:

Når det gjelder kreditt, vil du være sikker på at all informasjon er nøyaktig. Hvis du nylig har endret navnet ditt, er det en rekke trinn du må ta for å sikre at kreditten din ikke rammer. Spesielt må du kontakte hver og en av kredittkortselskapene og informere dem om navneendringen.

Skritt

Lag kopier av ekteskapsbeviset eller dokumentet som viser at navnet ditt er endret.

Skritt

Besøk ditt lokale kontor for trygdekontor for å søke om et nytt personnummer.

Skritt

Send et brev til hvert av kredittkortselskapene dine og be om at de endrer navnet ditt i postene sine. Legg inn ditt ekteskapsbevis eller annen relevant dokumentasjon, kontonummer og nødvendig personlig informasjon. Finn et eksempelbrev nedenfor.

Skritt

Spør kredittkortselskapet (skriftlig) for å gi deg et nytt kredittkort i ditt nye navn.

Skritt

Hold oversikt over all korrespondanse.

Skritt

Med mindre du mottar en bekreftelse på navneendringen, følg opp med kredittkortselskapet for å sikre at endringene trådte i kraft.


Video: GETTING RID OF ALL OUR CANDY!?| We Are The Davises