I Denne Artikkelen:

Internal Revenue Service (IRS) gir deg en praktisk måte å sjekke statusen for avkastningen og eventuelle betalinger du har gjort gjennom nettstedet EFPTS (Electronic Federal Tax Payment System). Sjekk statusen for tilbakebetaling fra IRS-tilbakebetalingsstatus siden.

Sjekk Betalinger

Skritt

Naviger til EFTPS nettsted.

Skritt

Klikk på "Betalinger" langs toppnavigasjonslinjen.

Skritt

Skriv inn ditt arbeidstakeridentifikasjonsnummer (EIN) eller personnummer i det oppgitte rommet.

Skritt

Skriv inn ditt PIN- og Internett-passord du opprettet da du registrerte deg på nettet. Hvis du ikke har registrert deg på nettet, klikker du på "Meld deg inn" over ønsket påloggingsinformasjon.

Skritt

Klikk på "Logg inn."

Sjekk tilbakebetaling status

Skritt

Naviger til IRS Refund Status nettsiden.

Skritt

Skriv inn ditt personnummer i det oppgitte rommet.

Skritt

Velg din arkiveringsstatus.

Skritt

Under "Refundbeløp", skriv inn det eksakte beløpet av refusjonen du forventer å motta.

Skritt

Klikk på "Send".


Video: How does money laundering work? - Delena D. Spann