I Denne Artikkelen:

Hvis du noen gang har søkt etter noe på Target, kan du bare spørre om en rød skjorte, men det kan ikke alltid få et nøyaktig svar. I stedet kan du sjekke Target's backroom selv for det aktuelle produktet. Det handler bare om å vite hvordan man bruker prisskannerne.

Januar forbrukersalg øker uventet med 1 prosent

En forbruker som handler i en målbutikk.

Skritt

Skriv ned det som vises på hyllens prislapp. Dette inkluderer varenavn, pris og mer. Hvis det er en klaring, red tag element, bruk den røde prislappen. Pass på at du også inkluderer DPCI-nummeret. Dette er Target's proprietære lagersporingsnummer, ikke UPC-nummeret. DPCI er ni sifre og formatert tilsvarende en SSN: XXX-XX-XXXX eller XXX XX XXXX.

Skritt

Finn en rød Target-kontroller / prisskanner. Den må ha et fungerende nummertastatur, vanligvis til høyre.

Skritt

Begynn å taste inn DPCI-nummeret ditt på talltastaturet så lenge prisskanneren ber deg om å skanne varen din. Du bør se skjermbryteren og vise hva du skriver. Når du er ferdig, trykk "Enter".

Skritt

Se resultatene. Prisskanneren vil nå gi deg et relativt nøyaktig øyeblikksbilde av beholdningen for det aktuelle elementet. Du vil nå vite om noen forblir i lageret eller andre steder ute på gulvet.


Video: