I Denne Artikkelen:

En nærmere titt på en lønnsspor viser flere fradrag fra lønn opptjent. Alle har tilbakeholdenhet for føderal skatt og for trygdeordninger. Sosial sikkerhet er det eneste elementet som holdes tilbake som er underlagt et maksimum. I 2010 er maksimal lønn underlagt trygdeordninger på 106 800 dollar. Hvis du jobber for flere enn en arbeidsgiver, og din totale inntekt er over $ 106.800, er det mulig å ha for mye personvern tilbakeholdt. I så fall må du søke om tilbakebetaling av det overskytende trygdebeløpet.

Skritt

Legg sammen alle de trygdeordninger som er holdt tilbake fra lønnen din, vist i boks 4 i skjemaene dine W-2. For eksempel, hvis du jobbet for to arbeidsgivere og en holdt tilbake til $ 3 844, og en beholdt $ 2 926,40, er den totale trygden pålydende $ 6 770,40.

Skritt

Trekk totalt antall trygdeordninger fra den årlige grensen for året du arkiverer. For 2009 er maksimumet $ 6,621,60. For eksempelet som er oppgitt ovenfor, $ 6,770,40 - $ 6,621,60 = $ 148,80 overbetaling.

Skritt

Skriv inn beløpet for overbetaling på linje 69 i skjema 1040. Hvis du bruker Form 1040A, legg til beløpet av overbetalingen til kreditter du beregner for linje 44, skriv "Overskridende SST" og beløpet på kreditt i plassen til til venstre for linje 44.


Video: