I Denne Artikkelen:

en Ansvar for ansvar gjør det mulig overføring av ansvar, kontroll og ansvar av en konto fra en fest til en annen. Med en konto hos Verizon, an AOL kan brukes til å overføre et enkelt trådløst telefonnummer eller en konto mellom enkeltpersoner, en person og et selskap eller firma til firma. Overføringer kan brukes til å enten slippe ut eller ta kontroll over en konto.

Grunner til å utføre en AOL

Vanlige grunner til å utføre ansvarsansvar inkluderer avgangstakerne som ønsker å overføre selskapets utstedte telefoner til navnene deres, et selskap som antar en avgangsansattes konto, og overfører mellom bedriftsavdelinger med separate kontofører. AOLs kan også brukes til konsolidere flere uavhengige Verizon-telefonnumre til en enkelt konto av enten en familie eller en bedrift.

Krav til eksisterende eier

For å lette en AOL, Kontoen til den eksisterende eieren må være aktuell. Den eksisterende eieren vil fortsatt bli fakturert for løpende kostnader inntil kontoen er utgitt til den nye eieren. Utgivelsen av telefonnumre ved hjelp av en AOL kan nødvendiggjøre planendringer for tall som inngår i delte planer som forblir hos den nåværende eieren. Endring av planer vil bli påkrevd dersom en primær linje på en delt plan overføres eller alle tall i en delt plan overføres, slik at bare primærnummeret blir overført. Disse endringene må gjøres før en AOL kan utføres. Etter at alle nødvendige endringer er gjort, er den nåværende eieren pålagt å ringe Verizons kundeserviceavdeling på (800) 922-0204 for å godkjenne utgivelsen og gi identiteten til personen eller virksomheten som tar ansvaret for kontoen.

Krav til den nye eieren

Verizon vil ikke legge til rette for en AOL-overføring dersom mottakskonto har en forfalt balanse. Den enkelte eller autoriserte person i virksomheten som antar eierskap av kontoen, må godta vilkårene i Verizon Wireless-kundeavtalen. Den nye eieren må også godta en kontraktsvarighet på opptil ett år. Etter Kontoen er oppdatert, vilkårene og betingelsene er lest og en avgjørelse er gjort på en faktureringsplan, kan den nye eieren ringe Verizons Ansvarsforpliktelse for å fullføre overføringen.

Kredittkontrollen

Før du fullfører AOL-overføringen, Verizon vil kjøre en kreditthistorie på den nye eieren. En kredittpoengsum som faller under Verinsons godkjenningsbehandlingspunkt, kan føre til at AOL blir nektet. Verizon kan også godkjenne en overføring betinget av at den nye eieren legger inn et depositum, som vil bli returnert etter ett år dersom alle betalinger gjøres i tide og tjenesten ikke avbrytes i løpet av den tiden.


Video: