I Denne Artikkelen:

Se opp din daglige prosentsats for lånet, kredittgrensen eller kontoen. Det kan bli oppført som den daglige periodiske renten eller rentefaktoren.

Skritt

Multipliser den daglige prosentsatsen med 365 for å konvertere den til en årlig prosentsats.

Skritt

Multipliser resultatet med 100 dersom svaret kom ut som et desimal og du vil uttrykke det som en prosentandel. For eksempel, hvis du fant den daglige prisen er 0.000274, multipliser med 365 for å finne ut at din årlige rente er 0,1. Multipliser med 100 for å finne ut at den årlige prosentsatsen er 10 prosent. Avhengig av formatet på den opprinnelige dagskursen, trenger du kanskje ikke å gjøre dette trinnet.


Video: