I Denne Artikkelen:

Livsforsikring er noe de fleste av oss mener er en nødvendighet. Det beskytter våre kjære ved å yte økonomisk støtte i tilfelle vi passerer. Det er vanligvis to typer livsforsikring å velge mellom. Hele livs- og livsforsikring er de to vanlige livsforsikringstypene. Hvis du for øyeblikket har hele livsforsikring og ønsker å konvertere til livsforsikring, kan det ikke være så vanskelig som du tror det vil være. Term livsforsikring er vanligvis mye billigere og har mange av de samme fordelene.

Skritt

Trekk ut alle registreringer av din nåværende hel livsforsikringsplan. Det bør være detaljer om tidsgrenser, eller perioder hvor du kan endre planen din. Du kan kanskje endre det når du ønsker det. Les gjennom postene nøye for hva som helst om å endre plan eller utløpsdato.

Skritt

Gå inn og møt med din nåværende livsforsikringsagent. Fortell dem at du vil bytte til livsforsikring. Ta hele livsforsikringsoppgaven med deg.

Skritt

Ta med deg hjem og les litt levebrosjyrer. Dette vil hjelpe deg med å finne ut hvor mye dekning du vil ha, og hvor lenge du vil ha dekning. Når du har avgjort på hva som fungerer for din situasjon, gå tilbake til din forsikringsagent.

Skritt

Sett opp en ny sikt livsforsikring. Les papirarbeidet tett og signere. Ta med deg en kopi av postene for din bruk.


Video: