I Denne Artikkelen:

Intern avkastning, forkortet IRR, er en beregning som ofte brukes til å sammenligne investeringer som eiendoms- og forsikringspolicyer. Enkelt sagt definerer IRR veksten i investeringen din som en prosentandel. Tallet beregnes ut fra verdien av investeringen på slutten av en tidsperiode, i motsetning til startkapitalen og eventuelle utbetalinger som er foretatt i perioden. Ofte beregnes IRR på en måneds sikt, og må ekstrapoleres til en årlig avkastning for regnskapsmessige formål. Multiplikasjon med 12 gir en omtrentlig figur, men nøyaktige beregninger bruker en mer komplisert ligning.

Bærbar datamaskin med regneark på skjermen

Regnearkprogramvaren kan øke IRR-beregningene.

Skritt

Legg til 1 i din månedlige IRR. For eksempel, hvis din månedlige avkastning er seks prosent, vil du legge til 1 til 0,006 for totalt 1,006.

Skritt

Øk den totale til den 12. kraften. I dette tilfellet vil det gi en figur på 1,0744.

Skritt

Trekk 1 fra total. I vårt eksempel forlater det 0,0744. Uttrykt i prosent, som går ut på en årlig IRR på 7,4 prosent.


Video: