I Denne Artikkelen:

Et utlån er et lovlig dokument som frigjør et pantelån - oftest et lån - fra et fast eiendom. For å refinansiere, selge eller kjøpe et hjem, må en eiendoms tittel være ren. Dette betyr at alle gamle pantelån og pantelån må slipper ut. Losing et boliglån i Ontario, Canada, er en relativt enkel prosess, og med riktig papirarbeid kan håndteres på under en uke.

Hvordan å slippe ut et boliglån i Ontario: boliglån

Gamle rettigheter kan bli pensjonert raskt i Ontario.

Skritt

Bekreft at boliglånet du prøver å utslipp er betalt i sin helhet. Hvis en balanse forblir, betaler du den. Be om en utbetalingsfigur fra eierselskapet med balansen, en per døgn og en utløpsdato.

Skritt

Skaff et blankt utlån av boliglånsdokument. Dette kan hentes online, fra en eiendomsadvokat, eller hos ditt lokale register over gjerninger.

Skritt

Kontakt en eiendomsadvokat som også er notarius publicus. Denne personen må oppleve ferdigstillelsen av skjemaet.

Skritt

Planlegg et møte med den opprinnelige boliglånsinnehaveren, deg selv og eiendomsadvokaten. Alle parter må være til stede. Det opprinnelige boliglånsfirmaet må fullføre utslippsskjemaet og advokaten må vitne og bekrefte med en signatur og preget forsegling.

Skritt

Ta med ditt pant i full brev til møtet. Mens den opprinnelige pantinnehaveren vil ha denne informasjonen i sine journaler, vil ha en kopi fremskynde prosessen. Betal boliglånsfirmaet et utslippsgebyr - dette vil variere fra utlåner til långiver og det er ingen lue.

Skritt

Lag flere kopier av utslippet for dine poster. Ta den opprinnelige utslipp til din lokale registret over gjerninger. Har en abstrakte rekord boliglånet utslipp på din eiendom i registret. Du må betale et ekstra gebyr for å registrere utslipp.


Video: How to Clean Your Panama Jack Nappa Boots