I Denne Artikkelen:

Mange ting kan føre til et ønske om å oppløse en Home Owners Association (HOA); kanskje økonomisk ansvarlighet er tvilsomt eller regler er for restriktiv eller håndhevet vilkårlig. Uansett katalysator, kan det være svært vanskelig å oppløse og HOA. Du kan samle dine naboer og utføre mye av det foreløpige arbeidet selv; men du vil mest sannsynlig kreve hjelp fra en advokat for å oppnå vellykket oppløsning av en HOA.

Skritt

Hent og grundig lese HOAs styrende dokumenter. Bestem om HOA er organisert som en for-profit, ideell eller begrenset ansvar selskap, og notere retningslinjer og prosedyrer knyttet til oppløsning. Vær spesielt oppmerksom på hvordan HOAs felles eiendom skal avhendes og avgjøre om oppløsning av HOA kan føre til at eiere blir tvunget til å selge eiendommen.

Skritt

Canvas dine naboer for å finne ut om du har nok støtte til å forfølge oppløsning, typisk 66 til 80 prosent av HOA-medlemskapet. Sørg for at du har supporterkontaktinformasjon og kommuniserer jevnlig gjennom hele prosessen.

Skritt

Forskningsstatlige lover som regulerer HOAs for å avgjøre om du kan oppfylle de juridiske standarder for oppløsning. Flere stater overholder de koder som er fastsatt av Uniform Planned Community (UPCA) og Uniform Common Interest Ownership (UCIOA) Acts. Kontakt statssekretæren for å fastslå prosessen med å løse et selskap av typen HOA er organisert under i de landene som ikke overholder en eller annen handling.

Skritt

Møt med eiere som støtter oppløsningen av HOA. Rapporter informasjonen som er samlet, og utfør en uttømmende liste over ubesvarte spørsmål og problemer.

Skritt

Finn en eiendomsmegler advokat godt kjent i HOA lov og sympatisk til din posisjon. Dokumentere årsakene til den foreslåtte oppløsningen og noter innsikt i styrken og svakhetene i saken din.

Skritt

Rapporter tilbake til eiergruppene og avgjøre hvilken advokat som skal ansette for å forfølge din dress for å oppløse HOA.


Video: